Oude bibliotheek maakt plaats voor een beweegtuin

De voormalige openbare bibliotheek aan de Kruisstraat is begin juli 2010 gesloopt. Op de vrijkomende plek komt een beweegtuin. Een beweegtuin is enigszins te vergelijken met een fitnessruimte in de open lucht. GroenLinks is al langere tijd een pleitbezorger van een beweegtuin. De buurt vindt de oplossing prima als maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die een hoge sociale veiligheid waarborgen.

Pagina's