Verslag Bewonersavond Ezelsveldlaan 61

Verslag van bewonersavond inzake herbestemming Techniekmuseum gehouden op 9 november 2011 op het stadhuis aan de Markt.

Lucas Vokurka verwelkomt als wethouder Vastgoed alle omwonenden voor het bijwonen van deze bewonersavond.

Rondom de zomer is gebleken dat de rechtbank de omwonenden in het gelijk heeft gesteld en de dansschool annex partycentrum Wesseling zich niet kan vestigen aan de Ezelsveldlaan 61. Deze bewonersavond heeft tot doel om in een open gesprek terug te kijken op hetgeen de afgelopen periode is gebeurd en. omwonenden de gelegenheid te geven het college ideeen mee te laten nemen bij de toekomstige invulling van het pand.

In 2009 heeft Wesseling het pand in eigendom gekregen en heeft Wesseling een subsidie aangevraagd voor restauratie van het monument. Deze subsidie is verstrekt en de werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. 

De gemeente wil het pand na afronding van de restauratiewerkzaamheden verkopen om leegstand te voorkomen en het pand een nieuw leven in te blazen. Dit past in het beleid van de gemeente om vastgoed alleen in eigendom te houden als dat echt nodig is. De huidige bestemming is sociaal cultureel en vanuit de gemeente wordt nagedacht over een toekomstige bestemming voor creatieve bedrijven. Binnen de belangenvereniging Zuidpoort en bewonersvereniging Zuid poort, maar ook door individuele omwonenden, is nagedacht over een toekomstige invulling van het pand, waarbij ook gedacht wordt aan creatieve bedrijvigheid/kantoordoeleinden, mogelijk gelieerd aan de TU. 

In de media zijn diverse berichten verschenen over het vestigen van Serpo in het voormalig Techniekmuseum. De gemeente heeft deze berichten ook uit de krant vernomen, maar Serpo heeft zich niet gemeld bij de gemeente. Enkele punten die ter overweging worden meegegeven door de bewoners bij de toekomstige invulling zijn: 

• De meerwaarde om het pand voor publiek toegankelijk te houden gezien de geschiedenis van Delft;

• Het voorplein anders bestemmen om te voorkomen dat het wordt gebruikt als gratis parkeerplaats door diverse bezoekers van de binnenstad;

• De strook grond aan de achterzijde die momenteel in gebruik is door de school als zodanig te behouden.

De bewoners ervaren de bewonersavond als zeer positief en worden opnieuw geēnformeerd als er concrete plannen zijn over de toekomstige invulling.