Cepezed nieuwe eigenaar Techniekmuseum

Techniekmuseum Cepezed foto Leon van Woerkom

Interieur voormalig Techniekmuseum (foto Leon van Woerkom, Cepezed)

27 april 2012

Op 27 april 2012 heeft de gemeente Delft het voormalig Techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan 61 overgedragen aan de nieuwe eigenaar Architectenbureau Cepezed uit Delft. De overeengekomen verkoopprijs voor het onroerend goed bedraagt 1.300.000,- euro k.k. 

Cepezed (gevestigd aan de Phoenixstraat) is voornemens om hier een zogenaamde "creatieve cluster C2" te vestigen. Een bedrijfsverzamelcomplex voor ondernemingen in de creatieve industrie. Na de grondige renovatie betrekt het bureau zelf ook één van de monumentale hallen uit het begin van de twintigste eeuw, die oorspronkelijk zijn gebouwd om studenten van de Technische Universiteit wegwijs te maken in de werking van stoommachines en verbrandingsmotoren. De overige ruimte worden mogelijk verhuurd aan andere creatieve bedrijven. Delftse bedrijven zoals DP6 en Fokkema & partners hebben al belangstelling getoont. Het pand aan de Nieuwelaan 72A zal door Cepezed worden herontwikkeld. De plannen zullen hiervoor nog nader worden uitgewerkt. Tevens zal ca.38m2 grond aan de zijde van de Ezelsveldlaan mee worden verkocht om voldoende parkeerplaatsen te creëren op eigen terrein. Medio mei zullen de plannen aan de buurt worden getoont aldus de brief een brief van het college aan de raad.

Interieur Techniek Museum foto Cepezed, Leon van WoerkomInterieur voormalig Techniekmuseum (foto Leon van Woerkom, Cepezed)

Het Techniekmuseum kent een roerige geschiedenis omdat de bekende Delftse familie Wesseling lange tijd heeft geprobeerd een dansschool annex partycentrum te vestigen in het gebouw. Uitvoerige berichtgeving hierover kunt u terug vinden op onze site (Dossier Wesseling). Stevige oppositie vanuit de buurt heeft uiteindelijk geresulteerd in een gerechtelijke uitspraak waarbij de aangevraagde bouwvergunning werd vernietigd. Omdat de zowel de gemeente als de familie Wesseling geen mogelijkheden zagen om hun gezamenlijke plannen te verwezenlijken diende de gemeente het gebouw na een grondige externe restauratie terug te kopen van de familie Wesseling.

Met de nieuwe eigenaar Cepezed is eveneens een terugkoopverplichting opgenomen indien de beoogde bestemming (Gemengde doeleinden, Creating History) niet wordt verkregen in verband met de bestemmingswijziging die plaats moet vinden en die mee wordt genomen in de herziening van het bestemmingsplan Binnenstad.

De belangenvereniging feliciteerd de gemeente en Cepezed met de nieuwe plannen die in ieder geval prima aansluiten bij het karakter van het monumentale complex. Wel zullen wij met name de inrichting en bestemming van de ruimten rondom het gebouw kritisch blijven volgen. De intentie om een gedeelte van het gebouw voor publiek toegankelijk te houden juichen wij toe.

Meer informatie:
website cepezed
website cepezed projects
architectenweb
Bouwen met Staal
wiki

Verslag van de bewonersavond gehouden op 9 november 2011 inzake de herbestemming.

De brief van het college van b&w aan de gemeenteraad  en de brief van de gemeente aan de omwonenden kunt u middels de volgende link downloaden: