Informatieavond Creatief Cluster op 26 juni a.s.

Creatief Cluster Foto Leon van Woerkom / cepezed

Foto Creatief Cluster, Leon van Woerkom / cepezed

11 juni 2012

Uitnodiging voorlichtingsavond op 26 juni 2012 van cepezed projects:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is onlangs het voormalige techniekmuseum van eigenaar veranderd. Een aantal inveslereerders rondom het Architectenbureau cepezed heeft het pand van van de gemeente Delft gekocht met het plan om er een Creatief Cluster van te maken. 

In het Creatief Cluster zullen bedrijven uil de creatieve sector gevestigd worden waaronder het Architectenbureau cepezed zelf. Op dit moment is cepezed druk bezig met het maken van plannen voor de aanpassing van het gebouw, zodat het geschikt is voor een kantoorfunctie.

Samen met de gemeente zoekt cepezed naar de mogelijkheden om het pand zo snel mogelijk te betrekken zodat de huidige situatie van leegstand zo kort mogelijk duurt.

Op dinsdag 26 juni 2012 zal er vanaf 20:00 uur een informatieavond worden georganiseerd waar de stand van zaken met betrekking tot het Creatief Cluster zal worden toegelicht. Deze avond zal plaatsvinden in de entreehal van het voormalige techniekmusem en wij nodigen daarvoor de direct omwonenden van harte uit. Op deze avond zal ook de wethouder Lucas Vokurka aanwezig zijn. De avond is bedoeld om met elkaar kennis te maken als nieuwe buren en om iets te laten zien van de ideeën die er zijn voor het Creatief Cluster.

Programma:

19:45 Deur open
20:00 Introductie door wethouder Lucas Vokurka (Gemeente Delft)
20:10 Toelichting plannen door Menno Rubbens en Jeen Pot (cepezed projects en cepezed)
20:45 Gelegenheid tot het stellen van vragen
21:15 Sluiting

Indien u aanwezig zal zijn tijdens deze informatiebijeenkomst verzoeken wij u dat kenbaar te maken door een email te sturen aan: post@cepezedprojects.nl met als onderwerp "informatieavond creatief cluster 26 juni 2012", uw naam, adres en het aantal personen waarmee u zal komen.

Wij hopen u op 26 juni 2012 te ontmoeten in het voormalig techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan 61.

Met vriendelijke groet,

Menno Rubbens

Eerdere berichten over de herbestemming van het Techniek Museum kunt u hier vinden.