"Horecaplan afgeschoten"

gemeenteraad Delft in actie

28 juni 2013, door Hans Verhagen (overgenomen uit het AD editie Delft)

Wethouder Pieter Guldemond (Stip) haalde gisteravond in de gemeenteraad zwaar bakzeil met zijn plan om de Kromstraat op te zadelen met extra nachthoreca. 'Dat was echt verschrikkelijk geworden. Fantastisch dat deze bedreiging nu van de baan is.' 

Een motie van coalitiepartij D66 om de Kromstraat als onderdeel van het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 te vrijwaren van extra nachthoreca kreeg een ruime meerderheid in de raad. Alleen studentenpartij Stip, CDA, ChristenUnie en Leefbaar Delft steunden het plan van de wethouder. Guldemond zei dat juist de Kromstraat een hele goede plek is om extra horeca in de zwaardere categorie 2 toe te laten. Raadslid De Wit van Leefbaar Delft zette de zaak op scherp door te stellen dat de meerderheid van de raad van Delft nu een slaapstadje maakt. "Ik begrijp hier niks van. De belangen van een paar bewoners prevaleren boven het uitgaansplezier van velen." 
De indiener van het amendement, raadslid Halsema (D66) vond echter dat horeca 2 de meeste overlast geeft. "De leefbaarheid van de bewoners is het beste gewaarborgd als de lichtere categorie 1 (lunchrooms, restaurants) een belangrijk deel van de horeca in de Kromstraat blijft uitmaken."

Langs de Schie 
Harpe (VVD) zei dat de grens van wat voor bewoners aan overlast nog aanvaardbaar is, inmiddels wel is bereikt. "Bovendien ontstaat er bij uitbreiding van de mogelijkheden voor nachthoreca duidelijk een veiligheidsrisico. Dat geven mensen uit beveiligingsbranche aan. Uitbreiding van zwaardere horeca zou wat ons betreft meer op z'n plaats zijn langs de Schie." 
Bewoonster Florine Koorneef uit de Kromstraat reageerde na afloop van het debat zeer verheugd. "Fantastisch dat deze bedreiging van de baan is. Horeca in deze straat hoort er nu eenmaal bij. Maar het moet wel voor alle betrokkenen te doen zijn. Niet alleen 's nachts maar ook overdag. Extra nachthoreca betekent namelijk ook dat die panden overdag allemaal met luiken dichtgemaakt zijn. Geen gezicht." 
De raad stemde gisteravond in met het voorstel van het college om Soci√ęteit Het Meisjeshuis aan de Oude Delft via de bestaande regeling in de APV de mogelijkheid te bieden om jaarlijks 12 feesten en partijen met versterkte muziek te organiseren.

Amendement Kromstraat 27 juni 2013

Toevoeging BZP:
D66 klopt zichzelf op de borst.
"Idee Kromstraat-bewoners in bestemmingsplan dankzij D66"
Het nieuwe bestemmingsplan binnenstad is vanavond gewijzigd vastgesteld.  De door bewoners gewenste diversiteit van de horeca in de Kromstraat  wordt beschermd dankzij een D66-amendement.
Het college had voorgesteld om de horecapanden in de Kromstraat volledig vrij te geven voor horeca categorie 2 (o.a. nachtelijke café's). Dit zou de mix van horeca (naast café's ook lunchrooms en restaurants) niet goed doen, en de leefbaarheid evenmin. Dit gaven bewoners van de Kromstraat ook aan in hun zienswijze. Daarom hebben wij samen met diverse andere fracties een amendement ingediend om de horecamix te handhaven, dat een raadsmeerderheid haalde.
Woordvoerder Huub Halsema: "Een goede mix van restaurants, cultuur, detailhandel en café's biedt biedt de beste garantie voor een Kromstraat die zowel levendig als leefbaar is."
Aldus de website van D66 Delft