Nieuw parkeerbeleid?

Nieuwe parkeerautomaten

19 juli, door BZP

De gemeente is begonnen met het vervangen van parkeerautomaten in en rond de binnenstad. Vele bewoners is het inmiddels opgevallen dat het nu mogelijk is voor bezoekers -middels een dagvergunning à 23 euro (Dagkaart VH) - te parkeren op de vergunningsplaatsen. De belangenverenigingen vragen zich af of hiermee het mixparkeren weer via de achterdeur is binnengelaten. Inmiddels is wethouder Junius om opheldering verzocht.

Helaas is dit gewijzigde ‘nieuwe beleid’ in tegenspraak met de gevoerde "Ik Parkeer" discussie inzake de herziening parkeerregelgeving. In de “Kadernota Parkeren Delft 2013-2020” is onder ‘kortparkeren’ alleen op blz. 42 iets terug te vinden over de huidige regeling maar niets betreffende het toekomstige kort parkeerbeleid en al helemaal niets over een z.g.n. “Dagkaart VH”.

De geplaatste nieuwe parkeerautomaten veroorzaken in onze optiek verwarring, onduidelijkheid en overlast:

  • Een bezoeker gaat bij het zien van een parkeermeter eerst parkeren en dan leest hij/zij pas dat er alleen een dagkaart mogelijk is. Hierdoor zijn al frustraties en boze reacties ontstaan. Gevolg: meer verkeersbewegingen in binnenstad;
  • De binnenstad zou vergunninggebied worden voor alleen belanghebbenden, nu ontstaat de indruk dat er weer overal geparkeerd kan worden (tegen relatief hoge kosten);
  • De automaten zijn lelijk en lomp en misstaan in het historisch grachtengebied;
  • Nodeloze verspilling van gemeenschapsgelden aangezien de nieuwe automaten zeker niet goedkoop zullen zijn in aanschaf, onderhoud en handhaving;
  • Toevoegen van Max Havelaarpleintje aan bezoekersparkeren leidt eveneens tot continueren van zoekverkeer met weinig slaagkans. Waarom is niet gekozen voor behoud van enkele plaatsen kortparkeren of laden/lossen t.h.v. Vrouwjuttenland waar een dergelijk verzoek vandaan kwam;
  • Hoe wordt genoemde parkeersituatie ‘eenduidig’ extern gecommuniceerd zoals aan de randen van de binnenstad.

Naar wij inmiddels hebben begrepen zijn de nieuwe automaten ook het gevolg van wetgeving en gerechtelijke uitspraken, waardoor het ook in vergunninggebied verplicht zou zijn dat bezoekende parkeerders een parkeerkaartje moeten kunnen kopen. De belangenvereniging zouden dit onderbouwd willen zien middels de betreffende regelgeving en juridische uitspraken. Het bevreemdt ons dat deze voorwaarden tijdens het opstellen van de “Kadernota Parkeren Delft 2013-2020” nog niet bekend waren. Postief is dat gemeente wil lobyen om de wetgeving gewijzigd te krijgen.

Uit Stadskrant Delft van 17 juli:
Minder parkeerautomaten
Deze maand worden parkeerautomaten in en rond de binnenstad vervangen, verwijderd of verplaatst. Het zal vooral in het toekomstige vergunningengebied leiden tot minder parkeerautomaten dan nu. Per 1 oktober 2013 verandert het parkeren in de binnenstad. Afgezien van de Paardenmarkt, Gasthuisplaats en het parkeerterrein op de Voorstraat (ter hoogte van de Max Havelaarschool) kan op straat alleen met een vergunning worden geparkeerd. De gemeente is wel verplicht om bezoekers ook in vergunningengebied de mogelijkheid te bieden een parkeerkaart te kopen bij een automaat, binnen een bepaalde loopafstand. Bij deze automaten kunnen bezoekers alleen dagkaarten van € 23 aanschaffen. In de toekomst wil de gemeente het aantal parkeerautomaten nog verder terugbrengen, door bel-parkeren te stimuleren.

En aanvullende informatie die wij hebben ontvangen:
Momenteel worden het aantal parkeerautomaten vanwege ouderdom vervangen, waarbij gelijk de parkeerautomaten efficiënter verspreid worden neergezet en sommige automaten verdwijnen of naar een nieuwe locatie verhuizen. Door wetgeving en gerechtelijke uitspraken, is het echter (helaas) ook in vergunninggebied verplicht, dat parkeerders een parkeerkaartje moeten kunnen kopen.
Om er voor te zorgen dat de bezoekers toch parkeren in de garages of op de bovengenoemde parkeerterreinen en er voldoende parkeergelegenheid is voor vergunninghouders, is het in vergunninggebied alleen mogelijk om een dagkaart van € 23,- aan te schaffen. Als de gemeente dit niet doet en iemand niet betaald heeft, dan mag de gemeente geen boetes uitschrijven. Het zal voor de buitenwereld onlogisch klinken dat (enkele) parkeerautomaten in vergunninggebied nodig zijn, maar zo is het helaas juridisch nu geregeld.
De gemeente is overigens bezig met het opzetten van een lobby met andere gemeenten om de wetgeving op dit punt te laten veranderen. Daarnaast is de verwachting dat het stimuleren van belparkeren parkeerautomaten op termijn parkeerautomaten grotendeels overbodig gaan maken. Parkeerautomaten zijn duur in aanschaf en onderhoud en daarom ziet de gemeente de parkeerautomaten in vergunninggebieden graag verdwijnen.