Boorwerkzaamheden koudebron

Nieuwelaan 61 boorwerkzaamheden koudepomp

15 augustus 2013, door BZP update 23 augustus 2013

Op woensdag 21 augustus 2013 is er op het terrein van het Techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan gestart met boorwerkzaamheden voor een nieuwe koudebron. Deze koudebron vervangt de defecte bron van het warmte-koudeopslagsysteem, dat in het winkelgebied Zuidpoort Delft winkels en woningen op een milieu vriendelijke manier voorziet van duurzame warmte en koude. Omwonenden zullen gedurende een aantal dagen enige hinder ondervinden in de vorm van bouwverkeer en geluidoverlast door de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot begin september.

Voor vragen kunt contact opnemen met: de heer Leo van Dijk, projectleider, telefoonnummer 06-55892285.

De boorputDe boorput

Enkele foto genomen door Jan Hoogerbrugge: