"Sluitingstijden terrassen? Aan tafel!"

Binnenstad, horeca, sluitingstijden, terrassenbeleid

11 september 2013, door Lennart Harpe overgenomen van VVD Delft

Op dinsdag 10 september sprak de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid (BLD) over het Integraal horecabeleid - fase 2: Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013. De VVD fractie staat positief tegenover de herijking van het horecabeleid. Het leidt tot minder regels en minder administratieve druk voor horecaondernemers. Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan Binnenstad - binnen kaders - meer ruimte geboden voor het vestigen van horecazaken. Ook zijn er duidelijker afspraken gemaakt over de omvang en kwaliteit van terrassen. Er is echter één slepende kwestie die nadrukkelijk in de commissie aan de orde kwam: de sluitingstijd van terrassen in de binnenstad.

De bedoeling was dat de horecaondernemers en de bewonersverenigingen in de binnenstad daar in gezamenlijk overleg uit zouden komen. Dat is om allerlei redenen, zo bleek dinsdagavond, niet gelukt. De bewonersverenigingen willen een relatie aanbrengen tussen de exploitatietijden van terrassen en de verschillende sfeergebieden in het nieuwe bestemmingsplan. Zonder wijziging van de terrastijden houden alle terrassen in de binnenstad de uniforme sluitingstijd van 01.00 uur. De bewoners willen de sluitingstijd van terrassen buiten de specifieke horecapleinen (Beestenmarkt, Doelenplein, Markt en Vesteplein) terug brengen tot 23.00 uur. Voor bewoners is de binnenstad niet alleen de huiskamer van Delft, maar aan het einde van de avond ook de slaapkamer en dat vraagt om een rustige woonomgeving. De horecaondernemers willen een uniforme sluitingstijd voor alle terrassen van 01.00 uur. Nu horecaondernemers en bewoners geen overeenstemming bereikt hebben, blijven alle terrassen open tot 01.00 uur. Tenzij de gemeenteraad anders beslist.

De VVD-fractie proefde nog wel ruimte voor overleg en deed een klemmend beroep op portefeuillehouder Bas Verkerk om persoonlijk de regie te nemen en een ultieme poging te wagen er alsnog met bewoners en horecaondernemers uit te komen. Deze oproep werd nagenoeg commissiebreed ondersteund. Helaas was de burgemeester daartoe niet bereid. Er was uitgebreid gesproken en overleg gevoerd en het is nu tijd dat de politiek een besluit neemt, aldus de burgemeester. De VVD fractie loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Maar wellicht dat bewoners en horecaondernemers – gehoord het debat van afgelopen dinsdag – alsnog tot een gesprek komen. De gemeenteraad vergadert op 26 september over dit onderwerp en neemt dan besluiten. Het zou mooi zijn als er vóór die datum een compromis ligt. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de VVD, in samenwerking met andere fracties, een eigen voorstel maken en in stemming brengen.

Lennart Harpe, Fractievoorzitter VVD