In de media: bewoners en horeca

Horeca en bewoners in het nieuws Delft

Bijgewerkt 29 september 2013

Een bloemlezing van alle artikelen die in de lokale media zijn verschenen over de exploitatie van de terrassen in de Delftse binnenstad.
------------------------ 

29 september 2013, (overgenomen uit Delft op Zondag, Week 39, Jaargang 20)

Meerderheid vindt maatregelen van horeca en binnenstadbewoners een ‘goed initiatief’

DELFT – Lezers van de krant Delft op Zondag konden afgelopen week op de website www.delftopzondag.nl aangeven wat ze vinden van de vijf maatregelen die de horeca en binnenstadbewoners met elkaar overeenkwamen om de overlast te beperken. Een meerderheid, 42 procent van de stemmers, noemt die maatregelen ‘een goed initiatief’. Iets minder lezers, zo’n 22 procent van de mensen die een stem uitbrachten, vinden de vijf maatregelen ‘overbodig en betuttelend’. Een nog net iets grotere groep van 36 procent heeft er niet echt een mening over. Zij vinkten de optie aan dat ze ‘wel zullen zien hoe het uitpakt’.
------------------------ 

22 september 2013, door Jesper Neeleman (overgenomen uit Delft op Zondag, Week 38, Jaargang 20)

Binnenstadbewoners en horeca zijn het eens over vijf maatregelen die overlast moeten beperken
DELFT – Bewonersverenigingen en horecavertegenwoordigers zijn tot een akkoord gekomen. Terrassen buiten de vaste horecapleinen mogen ‘gewoon’ tot 01.00 uur open blijven. Een vijftal andere maatregelen moet er nu voor gaan zorgen dat de overlast voor binnenstadbewoners beperkt blijft.

Zo komt er een meldpunt waar binnenstadbewoners 24 uur per etmaal overlast kunnen melden. Verschillende gebieden in de binnenstad krijgen een ambassadeur, die een publiek aanspreekpunt wordt voor ondernemers en omwonenden. Verder wordt begonnen met een ‘bewustwordingscampagne’ om horecabezoekers erop te attenderen dat omwonenden overlast van hen kunnen ondervinden. Het vierde punt is dat horeca en bewoners voortaan twee keer per jaar met elkaar spreken en evalueren. Ook wordt een convenant gesloten tussen bewoners en horecaondernemers. Hierin is aandacht voor gedragsregels, handhaving en overleg tussen de betrokken partijen.
De twist tussen bewonersverenigingen en de horeca ontstond nadat het bestemmingsplan voor de binnenstad werd veranderd. Dat plan maakte het voor de horeca makkelijker zich in de binnenstad te vestigen. Bovendien worden de zones vergroot waar terrassen zijn toegestaan. “Er was dus sprake van dat het een beetje teveel zou worden en dat er veel overlast zou ontstaan”, legt Floris le Conge Kleyn van Belangenvereniging Zuidpoort uit. Dus kwamen zowel Zuidpoort als Belangenvereniging Oude en de Nieuwe Delft en Bewonersplatform Binnenstad in actie. Ze wilden dat terrassen voortaan tot maximaal 23.00 uur open mochten zijn, maar zover kwam het niet. “Uiteindelijk zijn we heel blij met de uitkomst”, zegt Le Conge Kleyn nu. “Er is overeenstemming bereikt om zaken op te pakken. Alle vijf de punten gaan over het beperken van de overlast. Dat is zeker iets positiefs. Dit legt een zware druk bij de horeca. Zij moeten er nu voor zorgen dat het goed komt en dat ze aan het convenant meewerken.”

Reuring
Joost Verhoeff, de voormalig voorzitter van de Delftse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland, begon onlangs een actie op Facebook. “Omdat ik me als binnenstadsbewoner niet vertegenwoordigd voel door de bewonersverenigingen”, legt hij uit. In de Delftse binnenstad mag best wat reuring zijn, vindt Verhoeff. Hij pleitte er op internet voor dat terrassen gewoon tot 01.00 uur open mogen blijven en hij vond heel wat medestanders. “Zo’n 1100 Delftenaren hebben m’n bericht gedeeld.” Ook Verhoeff is blij met de uitkomst van het overleg tussen de horeca en de bewoners. “Zonder meer. Ik vind het heel goed. Het zijn verstandige oplossingen. Het gaat er ook niet om wie dit wint, maar dat er ideeën ontstaan waar iedereen mee kan leven.” Die ideeën zijn volgens hem nu gevonden. “Het zijn haalbare punten. Het is beter om als horecabedrijf met je omgeving in gesprek te blijven en elkaar aan te spreken. Dat is beter dan dat je jezelf opvreet.” Hij kan zich ‘best voorstellen’ dat bepaalde binnenstadbewoners overlast veroorzaken. “Dan moet je dus kunnen praten met elkaar”, vindt hij.
Wat de terrastijden betreft verandert er dus niets. “Maar we gaan twee keer per jaar evalueren”, merkt Le Conge Kleyn op. “Misschien dat we daar over een tijdje andere gedachtes over krijgen. Dit is in elk geval een goede start en we gaan kijken waar het uitkomt. Het zal een hele kluif zijn om alles voor elkaar te boksen.” Komende week sturen de twee partijen een gezamenlijke brief naar de gemeenteraadsleden, die hierover met elkaar in gesprek gaan. “Eind van het jaar moet alles in kannen en kruiken zijn”, besluit Le Conge Kleyn.
------------------------ 

20 september 2013, door Hans Verhagen, overgenomen uit het AD editie Delft

Niet iedereen gerust op deal over terrassen
Een aantal binnenstadsbewoners heeft weinig vertrouwen in de overeenkomst die een vertegenwoordiging van belangenverenigingen deze week over het terrassenbeleid sloot met de Delftse horeca.
Bewonerswoordvoerder Floris Ie Conge Kleyn zegt zowel negatieve als positieve reacties te hebben gekregen. “Uit het gebied Binnenstad Noord zegt een aantal inwoners deze overeenkomst met argusogen te bezien. Die zeggen er niet veel vertrouwen te hebben in de horecamensen. Maar anderen melden ons dat ze het juist erg goed vinden dat nu afgesproken is dat we toewerken naar een convenant waarin onder meer gedragsregels en handhaving worden opgenomen.”
Volgens hem is het uniek dat er een convenant tussen bewoners en plaatselijke horeca komt. “Ik ken één voorbeeld uit een kleine uitgaansbuurt in Maastricht. Maar bovendien: dit convenant is niet vrijblijvend. Om ook de niet bij de Koninklijke Horeca Nederland aangesloten ondernemers mee te krijgen, is de gemeente hierbij ook betrokken.” De woordvoerder hoopt dat het convenant in het voorjaar wordt gesloten, pal voor het terrassenseizoen
------------------------ 

18 september 2013, overgenomen uit de Delftse Post

Meldpunt overlast voor Delft
DELFT - Bewonersverenigingen van de Delftse binnenstad en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft, hebben overeenstemming bereikt om tot een convenant voor het terrassenbeleid te komen. Zo komt er onder andere een Meldpunt Overlast waar bewoners 24/7 terecht kunnen.
Bewoners en horeca hebben vastgesteld dat het belangrijkste doel is het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. De discussie over de sluitingstijden is hiermee minder belangrijk geworden. Op basis van de gevoerde gesprekken zijn de volgende punten overeengekomen:

Meldpunt Overlast 
Het meldpunt overlast wordt in samenwerking met gemeente en politie opgericht. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen.

Ambassadeurs
De horecaondernemers zullen in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad een 'ambassadeur' aanstellen, die zal fungeren als publiekelijk aanspreekpunt en de contacten tussen omwonenden en de horecaondernemers zal behartigen.

Bewustwordingscampagne
Er zal een bewustwordingscampagne worden gestart. Doel hiervan is om de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden.

Overleg horeca en bewoners
Horecaondernemers en bewoners zullen 2x per jaar samenkomen om de voorgaande periode te bespreken waarbij tevens de gegevens van het meldpunt worden betrokken.

Convenant
Er zal een convenant worden gesloten tussen bewoners van de binnenstad en horecaondernemers. In dit convenant zullen onderwerpen worden opgenomen zoals gedragsregels, handhaving, overleg gemeente/ondernemers/bewoners, enz.

Volgende week zal de gemeenteraad zich uitspreken over de plannen.
------------------------

18 september 2013, door Tanja Verkaik (overgenomen uit de Delftse Post)

Terras om elf uur dicht? Onzin!
DELFT - "Je kunt toch geen mensen op een mooie zomeravond van een terras sturen om elf uur 's avonds", zegt Joost Verhoeff. Hij irriteert zich er aan dat bewonersverenigingen van de binnenstad ook namens hem spreken als inwoner als het gaat om het vervroegen van de terrastijden op de terrassen buiten de horecapleinen. Hij startte een actie op Facebook, met succes.

De bewonersverenigingen van het centrum pleiten voor het terugbrengen van de openingstijden van 01.00 uur naar 23.00 uur om overlast te beperken. "Namens wie praten deze bewonersverenigingen? Niet namens mij, niet namens mijn buurvrouw en ook niet namens mijn overbuurman", zegt Verhoeff, die in het verleden voorzitter was van de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland. Op Facebook startte hij een actie om de caféterrassen in Delft gewoon tot 01.00 uur open te houden. Het bericht werd al snel meer dan achthonderd keer gedeeld. "Met alle respect naar de leden van de bewonersverenigingen, maar van wie is het centrum? Dat is van iedereen; ook van bewoners uit Tanthof. Een beetje reuring hoort erbij." Bovendien lost het dichtgooien van terrassen om 23.00 uur niets op, weet hij uit ervaring. "Dat is een schijnoplossing. Overlast ontstaat juist als mensen weg worden gestuurd als ze nog niet naar huis willen. Bewoners en horecaondernemers moeten gewoon met elkaar in gesprek gaan." Daar sluit Eva Dorren van 't Boterhuis zich bij aan. "Onzin. Elf uur is gewoon veel te vroeg. Je zit ook met de rokers, die moeten toch naar buiten." Café's Doerak en De Wijnhaven haalden al zevenduizend handtekeningen op tegen vervroegen van de terrastijden. Ondertussen zijn de bewonersverenigingen van het centrum en Koninklijke Horeca Nederland maandag met elkaar in gesprek gegaan. Vandaag wordt bekendgemaakt wat voor overeenkomst de partijen hebben gesloten. "We zijn eruit", verklapt Ed Hoogendijk dinsdag.
------------------------

18 september 2013, door Hans Verhagen, overgenomen uit het AD editie Delft

Toch overeenstemming over terrassenbeleid
DELFT - De horeca in de binnenstad en bewonersverenigingen gaan afspraken vastleggen over het te voeren terrassenbeleid.
Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de al enige tijd durende strijd tussen bewoners en horeca. Beide partijen zien in dat het belangrijkste doel is het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad. De discussie over de sluitingstijden is hiermee minder belangrijk geworden. In een nog op te stellen convenant moet komen te staan dat er in samenwerking met gemeente en politie een meldpunt ’overlast’ wordt opgezet waar bewoners dag en nacht terechtkunnen. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen.
Verder zullen de horecaondernemers in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad een ‘ambassadeur’ aanstellen, die gaat fungeren als publiekelijk aanspreekpunt. Daarnaast wordt een bewustwordingscampagne opgezet. Doel hiervan is de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden.
------------------------

De Delftse horecaondernemersUit de Delftse Post van 18 september 2013

Enkele Twitter reacties:

Ed Hoogendijk:
Ik ben ontzettend trots op m'n team van #KHN @horecadelft w.b.t. Terrassen-sluitings beleid,allen BEDANKT en op naar een nog leuker #Delft

Gerrit Jan Valk:
Horeca-ondernemers & bewoners feliciteren elkaar op publieke tribune met steun raad terrassenbeleid. Lokale politiek is soms heel mooi.

Café de Oude Jan:
Na vele gesprekken is er overeenstemming over het terrassenbeleid tussen horeca & bewoners! De raad gaat er in mee. Trots op alle partijen:)

Milène Junius:
En complimenten v burgemeester “@JoostVerhoeffHA: Beslissing sluitingstijden terrassen. Complimenten vd raad voor bewoners & KHN afd. Delft”

Lucas Vokurka:
@JoostVerhoeffHA terechte complimenten @Raad015

Joost Verhoeff:
Beslissing over sluitingstijden terrassen. Complimenten vd raad voor bewoners-organisaties en KHN afd. Delft

Fleur Norbruis:
Mooi dat @HorecaDelft en bewoners binnenstad tot overeenstemming zijn gekomen over openingstijden terrassen en tegengaan overlast @Raad015

Gerrit Jan Valk:
Veel lof voor @HorecaDelft en bewoners binnenstad Delft voor overeenkomst over openingstijden terrassen en tegengaan overlast. #Raad015

D66 Delft:
Grote klasse dat horeca & bewoners er gezamenlijk uit zijn gekomen. 't Voorgestelde 24x7 meldpunt steunt D66 #terrassenbeleid #raad015
Gegeven gemaakte afspraken steunen wij de terrassennota. Alle terrassen mogen wat D66 betreft dus tot 1u openblijven #terrassenbeleid

Rob van Woudenberg:
Bewoners& @horecadelft zyn tot afspraken gekomen om overlast te voorkomen;gemeente nu aan zet richting convenant; @CDAdelft blyft dit volgen
@CDAdelft stemt van harte in #IntegraalHorecabeleid:nu bewoners& @KHN afd.Delft @edhoogendijk er samen zo uit gekomen zijn #voorbeeldinNL

Reacties

Door Michaeltic (niet gecontroleerd) op
apomorphine erectile dysfunction [url=http://www.adpt.fr/xanax-sur-le-net-pfz.php]http://www.adpt.fr/xanax-sur-le-net-pfz.php[/url] drug test locations