"Raad juicht terrassenconvenant toe"

Terrassen in Delft

De belangenvereniging is verheugd dat de voorgestelde samenwerking tussen bewoners en horecaondernemers met groot enthousiasme door de raad is ontvangen. Wij zijn ons bewust dat dat er nog veel werk verricht dient te worden maar vertrouwen op de intentie dat alle partijen willen streven naar een binnenstad met een plezierige woon-, verblijfs- en werkomgeving.

27 september 2013, door gemeente Delft

De meeste fracties hebben in een ingetogen jubelstemming donderdagavond 26 september tijdens de raadsvergadering gereageerd op de afspraken die de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland en de bewonersverenigingen hebben bereikt over het terrassenbeleid.
In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid bleek eerder deze maand uit de inspraakreacties van binnenstadbewoners dat zij soms hinder ondervinden van de terrassen. Na die vergadering hebben horecaondernemers en bewoners – zonder de gemeente - onder meer afgesproken dat er een overlastmeldpunt moet komen dat 24 uur per dag bereikbaar is. Ook komt er een campagne die terrasbezoekers erop wijst dat de huiskamer van Delft voor de binnenstadbewoners tevens de slaapkamer is.

Minder regels
De meeste fracties lieten weten blij te zijn met de afspraken. D66 sprak van grote klasse; CDA was zeer verheugd en PvdA had hulde voor het overleg. Portefeuillehouder Bas Verkerk noemde de totstandkoming van het terrassenbeleid het eind van een lang traject, waarbij via betere afspraken tussen de partijen en minder regels van de gemeente, Delft een aantrekkelijkere stad wordt voor toeristen, bezoekers én bewoners.
Hij beaamde de constatering van de ChristenUnie dat er nog geen convenant met de gemeente is gesloten. Verkerk zei de afspraken die horeca en bewoners hebben gemaakt te zien als wilsverklaring, waarbij de gemeente moet gaan kijken hoe één en ander uitgevoerd kan worden. Het CDA vroeg dat nog deze raadsperiode te doen, waarop Verkerk beloofde dat hij voor het eind van dit jaar een informerende brief naar de raad over de stand van zaken stuurt.
Het voorstel ‘Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013’ werd unaniem aanvaard door de raad. Een motie van GroenLinks met de opdracht aan het college om beleid te ontwikkelen voor duurzame terrasverwarming werd ingetrokken na een positieve reactie van wethouder Stefan Brandligt. Hij gaat in gesprek met Horeca Nederland en rapporteert voor 1 januari 2014 aan de commissie.