'Columnist' Delftse Post slaat plank mis!

Marcel de Jong, journalist Delftse Post

Marcel de Jong, journalist Delftse Post

6 november 2013, ingezonden brief overgenomen uit de Delftse Post 

DELFT - "Ik heb met verbazing de column van Marcel de Jong gelezen", schrijft R. Korenstra, bewoner van het grachtengebied over de column 'Alle cafés en winkels in de binnenstad sluiten' van Marcel de Jong. "Hij bagatelliseert hierin de bewoners van de binnenstad in hun streven een normaal woonklimaat te handhaven. Nu wordt er een negatief beeld geschapen van bewoners die van het grachtengebied een soort van rustoord of natuurgebied willen maken. Klinkklare onzin dus! De bewoners willen echter wel een goede afweging tussen de belangen van alle partijen. De belangen van de winkeliers, de horeca, de toeristen, de studenten en 'last but not least' zijzelf. En dat betekent dus niet dat de binnenstad een semi-permanent pretpark moet worden. Een voorbeeld hiervan is het onlangs gehouden jazzfestival, bijna geheel verworden tot een dreunend rockgebeuren. De columnist moet ook begrijpen dat een groot gedeelte van de binnenstad door de bewoners ervan zelf in stand gehouden wordt. En net zoals de winkels en horeca bezoekers nodig hebben, zitten diezelfde bewoners echt niet te wachten op de door De Jong geschetste stilte. Nee mijnheer De Jong, met uw negatieve en absoluut niet grappige column slaat u de plank volkomen mis."

De bewuste column uit de Delftse Post van 23 oktober 2013:

OUT OF THE BOX: MARCEL DE JONG
Alle cafés en winkels in de binnenstad sluiten
De bewoners van de binnenstad willen dat de cafés in het centrum om elf uur hun deuren sluiten. Ze zijn het gebral van de bezoekers meer dan zat. Ik kan me dat me dat wel voorstellen. Als je rustig zit te kijken naar een natuurfilm van omroep Max, wil je niet gestoord worden door de dronkenmanstaal van een lamme cafébezoeker. Na het dagelijkse glaasje sherry en het beschouwende uurtje Pauw en Witteman, wil je bovendien rustig naar bed kunnen gaan, en niet uit je slaap gehouden worden door allerhande dronken jeugd. Diep in hun hart willen de binnenstadbewoners de cafés zelfs helemaal sluiten. Dat gaat hen een bak overlast schelen! Het is alleen jammer dat ze dan nog overdag het inhoudsloze gezwets van

de winkelende medemens moeten aanhoren. Eigenlijk moet daar ook een einde aan komen, vinden ze. Nu is het onmogelijk om alle mensen de toegang tot het centrum te weigeren, dat snappen de binnenstadbewoners best. Hun oplossing is echter meer dan doeltreffend. Als je de huurprijzen van alle winkelpanden vertienvoudigt, zullen de winkeliers op den duur hun zaak moeten sluiten. Hetzelfde lot zal de restaurants, musea en kantoren treffen. Wat een rust zal dat opleveren, zeker als de klokken uit de torens verwijderd worden. In de stilte die dan neerdaalt dwalen herten langs de grachten en zoeken ooievaars een mooi plekje. Je waant je waarlijk op de Veluwe. En dat, ja dat, was toch ooit de reden om in de binnenstad van Delft te gaan wonen.

Naschrift Zuidpoort:
Momenteel zijn bewoners van de binnenstad samen in gesprek met de horeca en de gemeente over het verbeteren van de het woon- en werkklimaat in de binnenstad. Van het sluiten van alle cafes en terrassen om 23:00 is nooit sprake geweest. De discussie die is gevoerd ging over het sluiten van een beperkt aantal terrassen om 23:00 gelegen buiten de vijf door de gemeente aangewezen horecapleinen.