Sebastiaansbrug miljoenen duurder

Nieuwe Sebastiaansbrug Delft, Ontwerp ZJA

8 november 2013, door Hans Verhagen overgenomen uit het AD editie Delft

Provincie: Delft moet extra miljoenen betalen
Knallende ruzie over prijs brug
De gemeente Delft dreigt miljoenen euro's extra kwijt te zijn aan de bouw van de nieuwe St. Sebastiaansbrug. De provincie wil dat de gemeente die extra kosten voor het gekozen tafelmodel betaalt. De SP eist een openbare politieke discussie.
"De provincie zet ons helemaal klem door plotseling te eisen dat de extra kosten voor de aanleg van de nieuwe Sebastiaansbrug geheel voor rekening van Delft moet komen."
SP-raadslid Maurits Bongers vindt het schandalig dat dit tijdens een geheim overleg aan een raad werd meegedeeld. Hoewel Bongers niet over geld wil praten, is inmiddels uit andere (anonieme) bron duidelijk dat het om enige miljoenen euro's gaat. De SP'er: "Na jaren van vertraging werd gekozen voor de nieuwe Sebastiaansbrug als tafelmodel. Iedereen was daar voor, ook de provincie. Delft zou daar een vaste prijs aan mee betalen."
Maar nu blijkt dat het tafelmodel veel duurder is dan het alternatieve basculemodel (een brug met een klep), vindt de provincie dat de meerkosten vrijwel geheel voor Delft zijn. Een onacceptabele eis, vindt Bongers. "De provincie was er met het volle verstand bij toen werd gekozen voor dit model brug. Bovendien wilde de provincie graag dat de nieuwe brug een meter hoger zou worden."
Nu kiezen voor een gewone basculebrug - zoals de provincie suggereert - is volgens Bongers absoluut geen optie: "Als we dat zouden doen, zijn we nog eens anderhalf jaar kwijt aan ontwerpkosten. Een dergelijke extra vertraging is onacceptabel, omdat al lange tijd geen vrachtverkeer over de Sebastiaansbrug mag en ook tramlijn 19 daar zo snel mogelijk moet kunnen rijden."
Zowel de provincie als de gemeente wil geen reactie geven, behalve de opmerking dat beide partijen hierover 'in gesprek zijn'.

9 november 2013, door Stefan Heger overgenomen uit het AD editie Delft

Aangifte tegen SP-raadslid wegens lekken over nieuwe brug
Commissievoorzitter David van Dis heeft aangifte gedaan tegen SP- raadslid Maurits Bongers wegens het openbaar maken van geheime informatie over de nieuwe St. Sebastiaansbrug. Bongers lichtte de media in over de knallende ruzie tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland over het extra geld dat Delft voor de brug dreigt te moeten uittrekken. Zijn partij vindt dat de discussie over de St. Sebastiaansbrug openlijk moet worden gevoerd. Ook een anonieme bron die lekte dat het om enige miljoenen gaat die de gemeente er op toe dreigt te moeten leggen, kan een aangifte verwachten als Van Dis er achter komt om wie het gaat, laat hij weten.

Het is aan het Openbaar Ministerie om te besluiten of Bongers daadwerkelijk wordt vervolgd. Van Dis benadrukt dat de aangifte is bedoeld om op te treden tegen raadsleden die de geheimhouding schenden en dat het niet om een persoonlijke vete gaat. Mocht Bongers veroordeeld worden, dan krijgt hij waarschijnlijk een geldboete opgelegd. "Ik ben blij met de aangifte," reageert Bongers. "Nu wordt het duidelijk dat dit onderwerp niet besloten besproken hoort te worden."

Gemeente en provincie tekenen overeenkomst SebastiaansbrugGemeente en provincie in betere tijden.

10 november 2013, door Jesper Neeleman overgenomen uit Delft op Zondag Week 45, Jaargang 20

Nieuwe Sebastiaansbrug, nieuwe tegenvaller voor Gemeente Delft?

Het ontwerp voor de nieuwe Sebastiaansbrug, waar de betrokken partijen het over eens waren, blijkt duurder uit te vallen dan werd gedacht. Een nieuw ontwerp zou nog meer vertraging opleveren, dus wil het Delftse stadsbestuur volgens de SP die extra kosten grotendeels op zich te nemen.

De huidige Sebastiaansbrug is al langere tijd aan vervanging toe. Na jaren van vertraging werden de Gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland het dit jaar met elkaar eens over een nieuwe brug, een volgens het ‘tafelmodel’. Het wegdek gaat bij die nieuwe brug, als er boten moeten passeren, op vier punten omhoog. De brug wordt één meter hoger dan de huidige. Optie twee was een brug volgens het ‘basculemodel’, een ontwerp dat meer vergelijkbaar is met de huidige brug. Beide opties zouden volgens deskundigen, zo zeiden zij ten tijde van het besluitproces, ongeveer even duur zijn.

Dat blijkt nu dus niet het geval. Sterker nog: De nieuwe Sebastiaansbrug wordt volgens SP-raadslid Maurits Bongers een stuk prijziger dan voorheen werd aangenomen. Op de precieze cijfers ligt geheimhouding, maar volgens Bongers wordt de nieuwe Sebastiaansbrug ‘veel duurder’ dan werd gedacht en moet Delft voor het ‘overgrote deel’ van de meerkosten opdraaien. De Provincie, sinds twee jaar regievoerder in de realisatie, vindt het volgens hem prima als uit kostenoverwegingen alsnog voor een basculebrug wordt gekozen. Delft op haar beurt wil dat níet.

Dat zou namelijk betekenen dat een nieuwe brug moet worden ontworpen en er opnieuw ruimtelijke ordeningen-procedures moeten worden begonnen. “Dat kost ongeveer anderhalf jaar”, weet Bongers. Tijd die Delft niet heeft, want de bouw van de nieuwe brug moet in de zomer van 2014 beginnen. De nieuwe brug is essentieel voor de komst van Tram 19, die in het najaar van 2015 over de nieuwe brug moet tuffen. “Die vertraging vindt het college zo vervelend dat B en W wil dat Delft de meerkosten betaalt. Als dat gebeurt wordt die planning van eind 2015 wel gehaald, maar het is voor Delft de zoveelste financiële zeperd.” Als het aan Bongers en de SP ligt, wachten we daarom gewoon weer anderhalf jaar. “Want wij vinden dit geen manier van doen. We hebben afspraken met de Provincie hierover.” Die houdt volgens Bongers echter de poot stijf. “Omdat ze weten dat Delft haast heeft. Zuid-Holland heeft ons in de houdgreep.” 
Precieze cijfers en bedragen zijn helaas niet bekend, want een meerderheid van de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte heeft bepaald dat deze discussie tussen beide overheden vertrouwelijk is. “Het is natuurlijk ook een pijnlijke zaak”, vindt Bongers. “Dat ze - in verband met de aanbesteding - de cijfers geheim willen houden, snap ik wel. Maar zo’n conflict met de provincie kún je niet onder de pet houden.”

Gemeentewoordvoerder Jan Langstraat bevestigt dat er gesprekken over de nieuwe Sebastiaansbrug plaatsvinden tussen de Gemeente en de Provincie. “De inhoud daarvan is onder oplegging van geheimhouding gedeeld met de gemeenteraad. Vanwege die geheimhouding kan ik hierover verder geen mededelingen doen”, geeft Langstraat aan. De planning van de brug, met de oplevering die eind 2015 plaatsvindt, ligt volgens hem nog steeds op schema. Op de vraag waarom er geheimhouding zit op de discussie rond de Sebastiaansbrug, antwoordt Langstraat dat het college dit verzoek heeft ‘gemotiveerd met artikel 10 lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur’. “Dit betekent dat geheimhouding gewenst is vanwege de bescherming van economische of financiële belangen van de Gemeente. In dit geval wil het college voorkomen dat aanbestedingsgevoelige informatie in de openbaarheid zou komen. Dat zou de positie van de Gemeente kunnen schaden.”