St. Sebastiaansbrug... debacle?

St. Sebastiaansbrug Delft

25 november 2013, door Jan Peter de Wit (overgenomen van de website van Onafhankelijk Delft)

Volgende week donderdag 4 december is er plotsklaps een extra geheime vergadering SVR ingelast over de Sebastiaansbrug. Die begint om 19:00 tot 19:45.

Op de website van de proovincie Z-H staat dat op 6 juli 2012 gedeputeerde Ingrid de Bondt en de Delftse wethouder Milène Junius de overeenkomst voor de uitvoering van de St. Sebastiaansbrug hebben ondertekend. De nieuwe brug moet in het voorjaar van 2015 klaar zijn. Ja origineel in 2007.
Ook deze uitvoeringsovereenkomst is ineens geheim verklaard. Terwijl in de voortgangsrapportage Tramlijn 19 staat dat de aanbruggen voor een vaste prijs voor rekening voor Delft kwamen. College brengt alleen inhoud die positief is naar buiten.
Er moet een nieuwe Sebastiaansbrug komen omdat de oude brug te zwak was voor zware trams. Tramlijn 19 is ter volledige verantwoording en risico van Haaglanden (2003 Rijksbudget gekregen van 130 Miljoen). Maar aangezien in de Delftse Haaglandendelegatie altijd de grootste meelopers van Delft zitten (nu PvdA Gerard Kroon) gaan we sullig meebetalen omdat het totale projectbudget op is.
De aanleg van Tramlijn 19 begon in Leidschendam en ze hadden vergeten naar de bruggen in Delft te kijken. Foutje van GroenLinks wethouder Rick Grashoff. Ik vind dat al die extra kosten voor Haaglanden zijn. De brug valt onder de Provincie, dus die meerkosten moeten zij betalen.
Maar dit mag allemaal niet naar buiten komen en dus schermt CDA wethouder Junius het volledig af. Zelf op de website van de gemeenteraad staat deze extra vergadering niet gemeld. De Delftenaar moet vooral dom gehouden worden.

BESLOTEN VERGADERING VAN DE
Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte
Woensdag 4 december 2013
19.00 – 19.45 uur
Commissiekamer stadhuis
1. Opening/vaststellen beslotenheid vergadering
Conform hetgeen hierover is bepaald in artikel 20 van het Reglement van Orde (en het bijbehorende beslisschema zoals toegevoegd in de toelichting op artikel 20) dient aan het begin van de bijeenkomst door de commissie besloten te worden over geheimhouding.
2. Bespreking van geheime onderwerp / eventuele nadere informatie vanuit het college van B&W
(onder voorbehoud van instemming met beslotenheid door meerderheid van commissie).
3. Vaststellen van geheimhouding over informatie die is verstrekt / besproken
(op grond van artikel 86 lid 1 Gemeentewet)
4. Sluiting vergadering