Motie SB en VVD inzake Sebastiaansbrug

Motie SB en VVD inzake Sebastiaansbrug

6 maart 2014, door BZP

De oppositiepartijen Stadsbelangen Delft en VVD dienen vanavond een motie in over de te verwachten geluidsoverlast van de nieuwe St. Sebastiaansbrug.

MOTIE GELUIDSOVERLAST SINT SEBASTIAANSBRUG
De Gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 6 maart 2014.

Constaterende dat,

 • de gemeente Delft vanaf 2000 op diverse momenten een geluidsrapport heeft laten opstellen, voor het gebied rond Zuidpoort (2000, 2009, 2013),
 • deze geluidsrapportages diverse malen zijn bijgesteld,
 • in december 2013 een aangepaste geluidsrapportage werd gepresenteerd naar aanleiding van het geluidsrapport uit juni 2013,
 • de omwonenden, het bestuur van de Coöperatieve Woonvereniging Zuidpoort en de belangenvereniging Zuidpoort aan de gemeente hebben gevraagd om een garantie dat in ieder geval het binnenmilieu van hun woningen niet ontoelaatbaar zal worden aangetast,
 • de omwonenden van de gemeente verwachten, dat de gemeente zich verantwoordelijk stelt voor die maatregelen die mogelijk in de toekomst nodig zijn om overschrijding van de wettelijke normen voor binnenruimtes te voorkomen,
 • de gemeente hiervoor geen garanties wenst te geven.

Overwegende dat,

 • de rapportage van december 2013 voor bewoners nog steeds aanleiding geeft
 • tot de nodige vraagtekens, 
 • het onverstandig is als bewoners een besluit aanvechten bij de rechter, waardoor vervanging van de Sint Sebastiaansbrug mogelijk vertraging kan oplopen. 

draagt het College op,

 • om in overleg te treden met omwonenden en het bestuur van de Coöperatieve Woonvereniging Zuidpoort en de belangenvereniging Zuidpoort om een onafhankelijke second opinion mogelijk te maken,
 • hierbij als voorwaarde geldt, dat een second opinion niet mag leiden tot vertraging van vervanging van de Sint Sebastiaansbrug,
 • partijen zich zullen neerleggen bij de uitkomst van de second opinion. Indien er geluidsmaatregelen nodig zijn deze maatregelen bij de uitvoering van het project worden genomen,
 • hiervoor dekking te vinden binnen het project vervangen St. Sebastiaansbrug (NB: benodigde geluidsmaatregelen zouden sowieso uit het projectbudget betaald moeten worden)

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Stadsbelangen Delft - Aad Meuleman
Fractie VVD - Lennart Harpe