"Omwonenden dreigen met rechter om Sebastiaansbrug"

5 maart 2014 door Julia Broos overgenomen uit het AD editie Delft

Vrees voor geluidsoverlast van auto's en trams

Omwonenden dreigen naar de rechter te stappen als de gemeenteraad morgen akkoord gaat met de vernieuwing van de Sebastiaansbrug. Ze vrezen voor ernstige geluidsoverlast van piepende trams en autoverkeer. Geluidsonderzoeken vertrouwen ze niet.

De brug over de Schie, die de binnenstad en de TU-wijk met elkaar verbindt, wordt vervangen omdat deze in slechte staat verkeert. De brug wordt breder en een meter hoger dan de huidige, zodat deze minder vaak open hoeft voor schepen. De werkzaamheden beginnen deze zomer. Naar verwachting is de brug in het najaar van 2015 klaar.
Als althans omwonenden de planning niet in de war schoppen door een rechtszaak tegen de gemeente te beginnen, Zij vrezen dat de geluidsoverlast door de toekomstige trams en auto's veel ernstiger zal zijn dan nu in geluidsrapporten wordt gesuggereerd. "Deze brug is gebouwd voor veel en zwaar verkeer. Ze is te hoog, te breed en te duur" zei voorzitter Flip van Helden van de Coöperatieve Woonvereniging Zuidpoort vorige maand tijdens de commissievergadering.
De vereniging noemt het frappant dat de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de verwachte geluidsoverlast, steeds resulteren in andere conclusies. "Uit voorafgaande rapporten werd de conclusie getrokken dat straks zal zijn van ernstige overlast voor de buurt Maar op basis van het laatste rapport, van december 2013, wordt
nu de conclusie getrokken dat er van toename van geluidsoverlast geen sprake is. Het lijkt erop dat naar een voor de gemeente wenselijk resultaat is toegerekend."
De omwonenden smeken de raad dan ook om donderdag niet in te stemmen met de door het college gevraagde 'verklaring van geen bedenkingen'. Die is nodig om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Ze eisen dat eerst een degelijk second opinion-onderzoek wordt gedaan.
Verantwoordelijk wethouder Pieter Guldemond wil dat echter niet. Volgens hem zijn er al genoeg onderzoeken gedaan. Bovendien zou de planning nu al 'bijzonder krap' zijn. Ook voelt hij weinig voor de suggestie van de bewoners om hen financieel te helpen als blijkt dat ze extra geluidwerende maatregelen moeten nemen, omdat het geluid boven de norm komt. Hij zegt geen precedent te willen scheppen.
Stadsbelangen hoopt morgenavond toch steun te krijgen voor een motie voor een second opinion. "Die moet er komen, mits die geen vertraging oplevert. Het is inderdaad niet duidelijk of de rapporten zijn toegeschreven naar het college," zegt fractievoorzitter Aad Meuleman.
Als de motie niet wordt aangenomen, overweegt de buurt naar de rechter te stappen.

Artikel uit het AD editie Delft van 5 maart 2014