Nieuwbouw Sebastiaansbrug vertraagd

Nieuwbouw Sebastiaansbrug Delft vertraagd

23 mei 2014, door BZP

De nieuwbouw van de St. Sebastiaansbrug is voor minimaal 1 jaar uitgesteld. Met deze verrassende mededeling opende afgelopen avond de net aangetreden wethouder Lennart Harpe het onderwerp "Sebastiaansbrug en voortgang tramlijn 19" in de vergadering van commissie Algemeen van de gemeenteraad Delft.

De provincie heeft de wethouder op 16 mei jl. geïnformeerd. Niet geheel duidelijk is waarom er vertraging is. Volgens de wethouder zijn de complexiteit van het programma van eisen en de technische uitwerking van het project mogelijke vertragende factoren. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de provincie grote moeite heeft met het door de gemeente Delft afgedwongen ontwerp. De onderhoudskosten zouden op langere termijn schrikbarend hoog zijn. Daarnaast zou de leverancier van het innovatieve kunststof hefgedeelte niet binnen de gestelde planning kunnen leveren.

De inmiddels al lopende aanbesteding, waarbij 5 aannemers bij betrokken zijn, is op 'hold' gezet. Wat een en ander voor financiële consequenties heeft wordt momenteel onderzocht. In loop van juni zal de wethouder meer duidelijkheid verschaffen. Duidelijk is al wel dat het te dure project grote financiële risico's met zich meebrengt.

Voor de omwonenden verandert er niets: de aanvragen voor de omgevingsvergunning Fase 1 en Fase 2 gaan gewoon door. In de loop van volgende week besluiten omwonenden of zij middels een juridische procedure de inmiddels verleende vergunning fase 1 zullen aanvechten. Omwonende vrezen dat door de nieuwbouw de geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer dermate zal toenemen dat er sprake is van onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving.

Persverklaring provincie vrijdag 23 mei 10:00:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u, mede namens de gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden, over het volgende.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Stadsgewest Haaglanden nemen meer tijd voor de voorbereiding en bouw van een nieuwe St. Sebastiaansbrug in Delft, de trambaan op de brug en de aansluiting op Tramlijn 19. De geplande ingebruikneming van Tramlijn 19 kan hierdoor niet plaatsvinden in december 2015. Wethouder Lennart Harpe heeft de raadscommissie van Delft hierover donderdagavond 22 mei 2014 geïnformeerd.

In de afgelopen periode hebben de 3 betrokken partijen gekeken naar de haalbaarheid van de planning van de werkzaamheden. Daarbij is vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden niet van start kunnen gaan in september 2014, zoals de bedoeling was. Dit heeft vooral te maken met de complexiteit van de realisatie van de innovatieve tafelbrug, de aanleg van de trambaan op de brug, in een complexe omgeving. Voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering is meer tijd benodigd.

De provincie, gemeente en Stadsgewest voeren intensief overleg over de nieuwe planning en de consequenties van de vertraging. Hierover ontstaat naar verwachting binnen een maand duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Projectteam St. Sebastiaansbrug
Provincie Zuid-Holland