"Gemeente komt bewoners tegemoet over Sebastiaansbrug"

Sebastiaansbrug Delft

1 juni 2014, door Bjinse Dankert  overgenomen uit Delft op Zondag

Even leek het erop dat bewoners van Zuidpoort de Gemeente Delft voor de rechtbank zouden slepen en de bouw van de nieuwe Sebastiaansbrug verder zouden vertragen. Een rechtszaak is nu van de baan. De bouw van de nieuwe brug is echter wederom vertraagd.

Het kostte Belangenvereniging Zuidpoort vier persoonlijke gesprekken bij de ambtenaren in kantoorgebouw Torenhove, maar uiteindelijk ging de gemeente overstag. De belangenvereniging heeft alsnog toezeggingen van de gemeente gekregen om te voorkomen dat omwonenden rond de Sint Sebastiaansbrug straks worden opgescheept met geluidsoverlast. Bewoners vrezen hiervoor als vrachtverkeer en de nog aan te leggen tram 19 straks over de nieuwe Sebastiaansbrug gaan rijden.
Omwonenden zijn vooral huiverig voor de gevolgen van de trambaan die pal naast de woningen komt te liggen. De reeks aan verschillende geluidsrapporten die de gemeente afgelopen jaren liet opstellen, maakte het vertrouwen in de gemeente er niet veel beter op. Begin dit jaar werd door de belangenvereniging zelfs gedreigd met een gang naar de rechter als de gemeente de zorgen van de bewoners niet zou wegnemen. Zo'n rechtszaak zou voor de gemeente slecht uitpakken, want oorspronkelijk stond de eerste tramrit al eind 2015 in de agenda.

De gemeente kiest nu eieren voor haar geld en heeft extra maatregelen met de belangenvereniging afgesproken. Op meer plekken rondom de brug zal geluidsarm asfalt worden gebruikt en de tramrails zullen worden ingebed in geluidsdempend kunststof. Verder is er afgesproken dat, mocht er alsnog geluidsoverlast ontstaan, de gemeente een smeerinstallatie zal installeren. Een soortgelijke installatie is ook gebruikt om het piepen van trams bij het centraal treinstation te verhelpen.
Door deze afspraken ziet de belangenvereniging nu af van een gerechtelijke procedure, zegt Floris le Conge Kleyn van Belangenvereniging Zuidpoort. "De drie punten die wij belangrijk vonden, die zijn door de gemeente afdoende beantwoord en daar zijn we tevreden over. Wij hebben er vertrouwen in dat, als er nog overlast komt door geluid, de wethouder het zich zal aantrekken."

De belangenvereniging blijft wel de vinger aan de pols houden, benadrukt Le Conge Kleyn. "Het proces gaat nu verder, er volgt nog een tweede fase en er komt nog een notitie van de gemeente. We zitten aan tafel bij de gemeente en we blijven met de gemeente in gesprek, dat is positief. Maar je weet nooit wat er nog meer gaat gebeuren." De overeenstemming die de gemeente met de belangenvereniging wist te bereiken, was het enige goede nieuws afgelopen week over de nog te bouwen brug over de Delftse Schie. Vorige week maakte VVD-wethouder Lennart Harpe plotsklaps bekend dat de bouw van de nieuwe Sebastiaansbrug 'minimaal' met een jaar is vertraagd. Het betekent een nieuw hoofdstuk in het hoofdpijndossier dat voor de gemeente maar niet gemakkelijker lijkt te worden.

Wat de exacte redenen zijn voor deze nieuwe vertraging kon Harpe de gemeenteraad nog niet duidelijk maken. Harpe: "Ik wil ook weten waar dat aan ligt en wat de gevolgen zijn. Ik heb die informatie nog niet." Een gerucht dat de provincie Zuid-Holland ook haar ontevredenheid kenbaar heeft gemaakt over hoge onderhoudskosten van de nieuwe brug kon door de gemeente Delft niet worden bevestigd of ontkend. De gemeente laat via haar persvoorlichting enkel weten dat ze dit beeld 'niet herkent'. 
Deze week gaat Harpe wederom in gesprek met de provincie voor verdere verduidelijking over de nieuwe tegenslag van het bouwproject. Met minimaal een jaar extra vertraging betekent dat de bouw van de nieuwe Sebastiaansbrug vrijwel zeker negen jaar achter op het oorspronkelijke schema zal raken. In 2005 schatte de gemeente nog optimistisch dat 'het werk eind 2007 kan zijn opgeleverd'.