"Het wil maar niet lukken met de Sebastiaansbrug"

Artikel AD over hoofdpijndossier Sebastiaansbrug Delft

6 juni 2014, door Hans Verhagen overgenomen uit het AD editie Delft

Nog steeds geen duidelijkheid over nieuwbouw
Het wil maar niet lukken met de St. Sebastiaansbrug. Alle goede bedoelingen van opeenvolgende bestuurders ten spijt, sinds in 2006 het eerste plan werd gelanceerd zit Delft nog steeds zonder nieuwe brug. Hoewel de exacte kosten angstvallig geheim worden gehouden, is wel zeker dat ze flink de pan uitrijzen.

Scheuren
Drie grote scheuren en een zeer slechte betonnen fundering maken in 2006 duidelijk dat tramlijn 19 niet over de St. Sebastiaansbrug kan gaan rijden. Een drastische aanpak is noodzakelijk. Maar toenmalig wethouder Anne Koning (PvdA) kijkt vrij nuchter tegen deze klus aan. Binnen twee jaar kan die zijn geklaard, concludeert de bestuurder. Kosten: 8 tot 15 miljoen euro.
De wethouder is blij dat de gebreken op dat moment aan het licht komen. "Later hebben we veel verbouwingen in Delft, zoals de spoorzone die volledig op de schop gaat. Het is beter voor de stad als de Sebastiaansbrug voor die tijd klaar is."

Aanbesteding
Met de aanbesteding gaat het tot twee keer toe mis in 2010. De eerste keer blijkt er slechts één aannemer te hebben ingeschreven. Later dat jaar moet de dan kersverse wethouder Milène Junius (CDA) bekendmaken dat ook de tweede aanbesteding is misgelopen: er is bodemvervuiling aangetroffen en er zijn andere onzekerheden met monumentale bomen.

Tafelbrug
Dan volgt een nieuwe fase. De provincie maakt duidelijk een één meter hogere brug te willen, zodat de scheepvaart er makkelijker onderdoor kan varen. En in 2013 wordt ineens vol ingezet op een nieuwe St. Sebastiaansbrug als tafelbrug. Dat is een brug waarbij het complete wegdek, inclusief tramleidingen, horizontaal liggend de lucht in wordt geduwd.
Tot dan zijn de provincie en de gemeente Delft steeds uitgegaan van een betere versie van de huidige basculebrug, een brug waarbij het wegdek vanuit een vast punt opklapt. Groot voordeel van zo'n tafelbrug is dat deze fraaier oogt en minder overlast zou geven voor de buurt.

Berekeningen
Die tafelbrug blijkt aanzienlijk duurder. Gedeputeerde Ingrid de Bondt zegt terugblikkend dat de tafelbrug altijd een grote wens van de gemeente Delft is geweest. "Wij zijn er als provincie in het begin steeds vanuit gegaan dat een tafelbrug geen meerkosten met zich mee zou brengen. Dat hadden zowel onze eigen mensen als een onafhankelijk ingenieursbureau becijferd. Daarna hebben we die bevindingen ook nog eens laten doorrekenen door het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Ook dat bureau kwam tot de conclusie dat de kosten ongeveer even hoog zouden zijn." Op grond hiervan werd vorig jaar het plan voor dit model brug bekendgemaakt. "Maar ik had liever geen tafelbrug, omdat het voor ons als provincie een vreemde eend in de bijt is. Later bleek er toch sprake van een fors hogere kostenraming."

'Hier ga ik niet over'
Ontzettend vervelend, vindt De Bondt. Maar zij maakt duidelijk dat ze de handen aftrekt van dit duurdere plan. "Ook ik was daardoor totaal verrast. Ik snap heel goed dat Delft desondanks toch door wilde met die tafelbrug. Maar door het forse prijsverschil krijg je een nieuw besluitmoment. Uiteindelijk hebben wij gezegd dat wij zo'n 10 procent bijdragen aan de extra kosten. Dat is ook goed vastgelegd in een aanvullend contract met Delft."
Hoe kan het dan dat daar eerder dit jaar zo'n commotie over is ontstaan in de gemeente? "Die discussie wordt gevoerd binnen de Delftse gemeenteraad, daar ga ik niet over. Ik moet verantwoording afleggen aan GS en aan de staten.

Wéér duurder
Vorige maand maakt de dan net nieuw aangetreden wethouder Lennart Harpe (VVD) als klap op de vuurpijl bekend dat de bouw van de brug nog eens met minstens een jaar is uitgesteld. Bovendien: de kosten pakken nóg weer hoger uit. Volgens Harpe heeft het uitstel te maken de complexiteit van het ontwerp van de brug en de aanleg van de tramlijn. "Verdere details kan ik nu niet geven," luidt zijn toelichting. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. "Maar duidelijk is dat wij hier fors in zitten."
Gedeputeerde De Bondt zegt dat er niet één oorzaak is aan te wijzen. "Ik laat nu, binnen dit gezamenlijke project van Delft, Haaglanden en de provincie, helemaal uitvlooien hoe het precies zit met deze vertraging. Er moet snel helderheid komen, ik denk aan enkele weken. Dan volgt een nieuwe planning."