"Brug 1,5 jaar vertraagd"

St. Sebastiaansbrug 1,5 jaar vertraagd

18 juni 2014, door Hans Verhagen overgenomen uit het AD editie Delft

Weer hogere kosten voor bouw St. Sebastiaansbrug
De nieuwe St. Sebastiaansbrug kan pas in 2017 worden opgeleverd. Uit een brief aan de raad blijkt dat pas na de zomer van 2015 kan worden begonnen met de bouw van de tafelbrug. Wie opdraait voor de extra kosten in dit 'hoofdpijndossier' is onduidelijk.

"Het is werkelijk niet te geloven," verzucht CDA-raadslid David van Dis na het lezen van de jongste onheilstijding van het college van b en w over weer een extra vertraging van de St. Sebastiaansbrug. "Het eerste plan dateert van 2006. Dit betekent nota bene een vertraging van liefst tien jaar voor deze brug er eindelijk staat. En door de anderhalf jaar extra vertraging, gaan de kosten van de maatregelen die hierdoor moeten worden genomen, ook weer omhoog. Echt verbijsterend."

Het college merkt in de raadsbrief op zich de verbazing te kunnen voorstellen 'over het feit dat een project dat bijna in uitvoering genomen zou worden, plotseling ver doorschuift'. 'Belangrijke conclusie van de gevoerde gesprekken (met de provincie, red.) in de afgelopen periode is echter dat de door de provincie tot op heden gehanteerde projectplanning onrealistisch is gebleken. Deze planning is mede ontstaan door de druk die in het verleden is gelegd door de gemeente Delft op het halen van een ambitieuze einddatum. 'B en W achten de nieuwe planning reëel en de kans op weer nieuwe vertraging nu klein, 'mede door voldoende bufferruimte'.

Extra kosten
Opnieuw zijn er onbekende meerkosten. Over de hoogte hiervan zal de gemeenteraad in beslotenheid worden geïnformeerd. Rekening wordt gehouden met extra kosten die de bouw van de brug gaat kosten. Maar daarnaast zijn er extra omrijkosten voor bussen als gevolg van een langer durende stremming, extra begeleidingskosten voor de gemeente en hogere kosten voor de vertraging van tramlijn 19.
Opvallend is de opmerking van het college in de raadsbrief dat de provincie en de gemeente nog nadere afspraken moeten maken over de verdeling van de kosten. Het college vindt ondanks alles dat er geen weg terug is. 'Wij menen dat alternatieven slechter zullen uitpakken'.

Download hieronder de brief van het college aan de gemeenteraad van Delft: