Convenant getekend

Convenant horeca Delft getekend

19 juni 2014, door BZP

Op donderdag 19 juni hebben vertegenwoordigers van de Delftse horeca ondernemers, binnenstadsbewoners, de politie en de burgemeester een gezamenlijk Convenant ondertekend. De ondertekening vond plaats op het terras van Café De Oude Jan aan Heilige Geestkerkhof.

In het convenant staan de afspraken zoals deze gezamenlijk zijn overeengekomen met als belangrijkste doel het beperken van de overlast van de terrassen en daarmee het verhogen van de leefbaarheid in de binnenstad.

In het convenant zijn onder andere de volgen de zaken opgenomen:
Meldpunt overlast
In samenwerking met gemeente, Omgevingsdienst Haaglanden en politie is het algemene nummer 0900-8844 geschikt gemaakt voor het melden van overlast. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen.
Ambassadeurs
De horecaondernemers hebben in een aantal gebiedsdelen van de binnenstad een 'ambassadeur' aangesteld. Deze ambassadeur zal fungeren als publiekelijk aanspreekpunt en de contacten tussen omwonenden en de horecaondernemers behartigen.
Bewustwordingscampagne
Er zal een bewustwordingscampagne worden gestart. Doel hiervan is om de gasten van de horeca op een sympathieke manier er op te attenderen dat de binnenstad ook bewoners heeft die overlast kunnen ondervinden. Hiervoor is voor 2014 een bijzonder bierviltje ontworpen.
Regelmatig overleg horeca en bewoners
Betrokken partijen zullen regelmatig samenkomen om de voorgaande periode te bespreken waarbij tevens de gegevens van het meldpunt worden betrokken.

Ondertekening van het convenant betekent voor iedere partij dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden.
Het complete convenant kunt u hier downloaden.
Bij de ondertekening van het convenant waren de volgende afgevaardigden aanwezig:

namens gemeente: de heer B. Verkerk, burgemeester
namens de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft: de heer E. Hoogendijk
namens de bewoners:
Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf: mevr. A. Jonquière-Kamps
Belangenvereniging Zuidpoort: de heer F. le Conge Kleyn
Belangenvereniging Binnenstad Noord i.o.: de heer J. Gravesteijn
namens de politie Delft: de heer W. Marsman

De bestaande afspraken omtrent de openingstijden van de terrassen zullen hierdoor ongewijzigd blijven. Het is duidelijk dat er met deze afspraken alleen maar winnaars zijn gekomen: bewoners, horeca en – het meest belangrijk – de stad Delft!

Convenant getekend donderdag 19 juni 2014Convenant getekend

Bierviltje

Bierviltje

Presentatie bierviltje aan burgemeester Verkerk door Ed HoogendijkPresentatie bierviltje aan burgemeester Verkerk door Ed Hoogendijk en Barbara van Gelder

140620 AD Delft convenant