Belangenverenigingen ondertekenen convenant horecaoverlast

Belangenverenigingen ondertekenen convenant horecaoverlast

20 juni 2014, door Belangenvereniging Binnenstad Noord i.o.

Op donderdag 19 juni hebben de drie grote bewonersorganisaties* van de binnenstad het convenant over het voorkomen van horecaoverlast voor bewoners ondertekenend. Partij bij dit convenant zijn naast deze drie koepelorganisaties van bewoners in de binnenstad, de koepelorganisatie van de horeca (Koninklijke Horeca Nederland), de gemeente en de politie Haaglanden.
De bewonersorganisaties hebben getekend omdat we het belangrijk vinden dat horecaoverlast wordt aangepakt, maar ons ook realiseren dat de goede ondernemers niet onder de kwade moeten lijden. Dit convenant laat bewonersvriendelijke horeca de ruimte, en legt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van horecaoverlast bij de koepel van ondernemers. KHN afdeling Delft zal o.a. ondernemers aanspreken op het gedrag van gasten, clustering van activiteiten zoals muziekoptredens bij horecabedrijven nastreven, ondernemers adviseren over het gebruik van geluidsbegrenzers, een bewustwordingscampagne voeren gericht op voorkomen van overlast door bezoekers (inclusief o.a. stoeprokers). Verder zal er per gebied een ambassadeur aangewezen worden die als troubleshooter zal optreden. KHN afdeling Delft doet ook namens de ondernemers een belofte: ondernemers zullen voor sociaal veilige verlichting zorgen en maatregelen nemen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Verder is er afgesproken dat er een 24/7 meldpunt komt, waar mensen kunnen klagen over eventuele overlast. De politie biedt hiervoor het bekende nummer 0900-8844 aan, om volgens een nieuwe opgesteld protocol de klachten te registreren en af te handelen. De klachten zullen – anoniem – doorgegeven worden naar de betrokkenen van het convenant, zodat ook structureel actie mogelijk is. Minstens twee keer per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de partijen van het convenant.

Wat beloven de bewonersorganisaties? De bewonersorganisaties zullen bij problemen als eerst overleg zoeken met de ambassadeurs en de betrokken individuele bedrijven, voordat dit publiekelijk wordt gemaakt. Een keer per jaar zal het beleid samen met de gemeente worden geëvalueerd en zal, indien het convenant niet werkt en er misstanden ontstaan, nieuwe regelgeving door de gemeente worden gemaakt waar de horeca aan moet voldoen. Want de gemeente houdt haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Daarom tekende de burgemeester mee.

We zijn als bewonersorganisaties blij met het convenant, en de bereidheid van met name Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft om aan de slag te gaan met horecaoverlast bij bedrijven die over de schreef gaan en aan bedrijven die bezoekers hebben die over de schreef gaan. We verwachten dat het 24/7 meldpunt in een behoefte voorziet.

Mocht u (geluids) overlast van bijvoorbeeld horecagelegenheden ondervinden, bel dan 0900-8844. De afspraak is dat uw klacht serieus wordt genomen. Vanzelfsprekend vernemen wij graag uw ervaringen, positief of negatief.

* Belangenvereniging Zuidpoort, Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf en Belangenvereniging Binnenstad Noord i.o.

Het complete convenant kunt u hier downloaden.

De convenant ondertekenaars.JPG

Ondertekening convenantOndertekening convenant