Wesseling

Wesseling krijgt subsidie

Dans- en partycentrum Wesseling heeft op 13 januari een subsidie van staatsecretaris Zijlstra van OC&W mogen ontvangen van 487.000 euro voor de herbestemming van het pand aan de Ezelveldlaan.

Wesseling heeft deze subsidie gekregen voor het opknappen van het pand aan de buitenzijde. Deze kosten waren nog niet begroot en zijn dus extra verbouwingskosten. Doordat Wesseling nu het pand aan de buitenkant renoveert, zal dit in de optiek van Wesseling alleen maar positief zijn.

Wesseling krijgt exploitatievergunning restaurant ondanks protesten buurt

Op 11 november 2010 heeft Wesseling van de gemeente Delft een vergunning gekregen om zijn nieuwe restaurant en terras aan de Ezelsveldlaan te exploiteren. Wat hij gevraagd heeft, heeft hij gekregen. De dertien zienswijzen van een dertigtal omwonenden inclusief de Belangenvereniging Zuidpoort hebben totaal geen invloed gehad. De gemeente ziet de exploitatievergunning niet als een instrument om hinder te voorkomen.

Pagina's

Abonneren op Wesseling