sluitingstijden

‘Meer middelzware horeca in de Kromstraat is gewoon een slecht idee’

Kromstraat Horeca

De Gemeente Delft wil een deel van de Kromstraat de bestemming ‘Centrum- Pleinen-1’ geven. Dat blijkt uit het nog definitief door de Gemeenteraad vast te stellen Bestemmingsplan 2013. Bewoners en bedrijven zijn hiertegen in het geweer gekomen met een zogeheten ‘zienswijze’, die zij tijdens de vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op 18 juni verdedigden.

Geen verruiming exploitatietijden horecaterrassen a.u.b.

horeca- en terrassenbeleid in Delft

De afgelopen maanden zijn belangenverenigingen uit de binnenstad op uitnodiging van de gemeente betrokken geweest bij het overleg inzake het uitvoeringsbeleid horeca en terrassen. Het initiatief tot dit overleg vinden wij zeer prijzenswaardig en in het belang van een leefbare gastvrije binnenstad. Toch hebben wij een niet zo goed gevoel overgehouden aan de uitkomst van al het gepraat. Ondanks dat wij veelvuldig onze standpunten onder de aandacht hebben gebracht begint het er op te lijken dat er een nieuw horeca- en terrassenbeleid door de gemeente wordt ontwikkeld wat toch vooral de ondernemers in de binnenstad ten goede gaat komen.

Pagina's

Abonneren op sluitingstijden