terrassenbeleid

Geen verruiming exploitatietijden horecaterrassen a.u.b.

horeca- en terrassenbeleid in Delft

De afgelopen maanden zijn belangenverenigingen uit de binnenstad op uitnodiging van de gemeente betrokken geweest bij het overleg inzake het uitvoeringsbeleid horeca en terrassen. Het initiatief tot dit overleg vinden wij zeer prijzenswaardig en in het belang van een leefbare gastvrije binnenstad. Toch hebben wij een niet zo goed gevoel overgehouden aan de uitkomst van al het gepraat. Ondanks dat wij veelvuldig onze standpunten onder de aandacht hebben gebracht begint het er op te lijken dat er een nieuw horeca- en terrassenbeleid door de gemeente wordt ontwikkeld wat toch vooral de ondernemers in de binnenstad ten goede gaat komen.

Pagina's

Abonneren op terrassenbeleid