Techniekmuseum

Wesseling krijgt exploitatievergunning restaurant ondanks protesten buurt

Op 11 november 2010 heeft Wesseling van de gemeente Delft een vergunning gekregen om zijn nieuwe restaurant en terras aan de Ezelsveldlaan te exploiteren. Wat hij gevraagd heeft, heeft hij gekregen. De dertien zienswijzen van een dertigtal omwonenden inclusief de Belangenvereniging Zuidpoort hebben totaal geen invloed gehad. De gemeente ziet de exploitatievergunning niet als een instrument om hinder te voorkomen.

Wesseling krijgt concept horeca exploitatie- en terrasvergunning

Op 6 september 2010 heeft de gemeente aan Wesseling zowel een horeca exploitatievergunning als een terrasvergunning in concept verleend. Op dezelfde dag lagen deze vergunningen ook ter inzage. Tot 18 oktober 2010 mogen omwonenden zienswijzen indienen. Pas na de afhandeling van de zienswijzen verleent de gemeente de definitieve vergunningen.

Wesseling: Drukke zitting bezwarencommissie

Op 1 maart 2010 heeft de Adviescommissie voor bezwaarschriften een zitting gehouden over Wesseling. Er zijn 53 bezwaarschriften ingediend. Het werd een lange zit. Iedereen kreeg de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en vragen te stellen. Ondanks de emoties en de vele vragen verliep de zitting rustig. De Adviescommissie is nu aan zet. Het advies wordt voor 1 april verwacht.

Pagina's

Abonneren op Techniekmuseum